Ridklubben Sleipners Ungdomssektion

Ridklubben Sleipners Ungdomssektions verksamhet ligger tyvärr på is tills vidare.

Ungdomarna som har varit engagerade i ungdomssektionen tog på sig ett för stort lass och till sist tröt krafterna.

Klubben kommer under våren 2017 att utreda hur vi på nytt kunde starta igång en verksam ungdomssektion. Om du känner att just du har ider eller vill vara med och starta upp en ny ungdomssektion- ta kontakt med oss! Lättast når du oss på info@sleipner.ax.