Ridklubben Sleipner r.f

Sleipnervägen 8 

AX-22100 Mariehamn

Åland

telefon: +358(0)1813418
fax: +358(0)1816219

mail: info@sleipner.ax

 

Vägbeskrivning:

 

Från hamnen i Mariehamn:

Från terminalen kommer du upp på Havsgatan och svänger sen andra vägen till höger upp på Skillnadsgatan. Vid stoppskylten sväng höger ut på Ålandsvägen och följ den vidare på Västra Ytternäsvägen/Järsövägen. (ca 3,5 km)

Vid skylt Espholm - sväng höger in på Sleipnervägen, ridskolan ligger direkt på vänster sida.

Från Långnäs:

Följ riksväg 3 mot Mariehamn. Vid rondell kör mot centrum in på Östra Utfarten/Österleden och vidare på Storagatan. Vid trafikljus sväng vänster in på Ålandsvägen och följ den vidare på Västra Ytternäsvägen/Järsövägen. (ca 4 km)

Vid skylt Espholm - sväng höger in på Sleipnervägen, ridskolan ligger direkt på vänster sida.